O nama

 

  

Naši počeci...


U svibnju 1975. godine započeo je rad dječjeg vrtića. U 7 odgojnih skupina bilo je smješteno 150 djece. 1985. godine vrtić je dograđen, dobio je još četiri odgojne skupine. Dogradnja vrtića još uvijek nije zadovoljavala potrebe naselja za smještajem djece u vrtić. U međuvremenu broj djece i potrebe roditelja za smještaj u vrtić rastu, 2000. godine vrtić je dobio područni objekt u Petruševcu sa još četiri odgojne skupine.

 

 

Vrtić danas...U vrtiću Zrno je danas smješteno 440 djece u dva objekta i 17 odgojnih skupina. U vrtiću se sustavno provode akcijska istraživanja s namjenom mijenjanja postojeće odgojno-obrazovne prakse i humaniziranja odnosa svih sudionika u tom procesu.

 

 

Mijenjanjući odgojno – obrazovnu praksu, svakodnevno učimo kako međusobno kvalitetno surađivati, nadopunjavati se i pomagati jedni drugima. Preduvjet ovakvog načina rada nam je istovremeni rad na podizanju kvalitete komunikacije svih sudionika odgojno obrazovnog procesa.

 

 

 

„Nitko od nas nije tako pametan kao svi mi“. U svakodnevnim druženjima i interakcijama rukovodimo se prethodno navedenom poslovicom. Gradimo praksu zajedničkog učenja djece i odraslih. Cijenimo i živimo različitost vještina, znanja, sposobnosti i unutarnjih snaga pojedinca u timu. Kvalitetno funkcioniranje tima unutar zajednice za nas više nije samo dobra volja pojedinca, nego prioritet, temeljni princip i profesionalna obveza svakog pojedinca.Svatko od nas može i mora nešto ponuditi zajednici, a pritom imati pravo na pogrešku, izbor i odluku.

 

 

 Kontinuriano brinemo o stručnom usavršavanju odgojitelja u suradnji s vanjskim stručnim suradnicima sa Sveučilišta u Zagrebu i vanjskim stručnim suradnicima Specijaliziranih ustanova za praćenje razvoja djece.

 

 

 

 

U vrtiću se realizira : stručno - pedagoška praksa Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Vrtić je vježbaonica za praktično osposobljavanje izvanrednih studenata za rad s predškolskom djecom Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 


Ispiši stranicu