Pravni okvir

Dječji vrtić Zrno

Dječji vrtić Zrno je javna ustanova koja se bavi predškolskim odgojem i obrazovanjem, a čiji je osnivač Grad Zagreb.
Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića.
Vrtićem upravlja Upravno vijeće od 5 članova, koje se bira i imenuje na način propisan Statutom.
Djelokrug ovlasti ravnatelja u Upravnog vijeće također je detaljno propisan Statutom.
Odluke Upravnog vijeća donose se na sjednicama natpolovičnom većinom glasova svih članova i to ako je na sjednici nazočna najmanje polovica članova vijeća.
Dječji vtić Zrno, Nede Krmpotić 5, Zagreb upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080230797.
Žiro račun otvoren je kod Erste&Steiermarkische Bank d.d., Rijeka. IBAN: HR1324020061100909927.
Ustanovu zastupa pojedinačno i samostalno ravnateljica: Zorica Lusavec.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija Dv Zrno
Zahtjev za pristup informacijama


Zakon o zaštiti osobnih podataka uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka 
Uputa o pravima ispitanika
Privola roditelja za obradu i zaštitu osobnih podataka

Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zrno
Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Djećjeg vrtića Zrno
Zahtjev za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća DV Zrno (prisustvo na sjednici)

DOKUMENTI TAJNIŠTVO
Statut DV Zrno

Pravilnik o kućnom redu DV Zrno

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA 
Plan klasifikacijskih oznaka DV Zrno za 2021 god.


Ispiši stranicu