Pravni okvir

Dječji vrtić Zrno

Nede Krmpotić 5, 10000 Zagreb, upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS: 080230797, Žiro račun otvoren je kod Erste bank d.d. Zagreb broj: HR1324020061100909927.
Ustanovu zastupa pojedinačno i samostalno ravnateljica Zorica Lusavec.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Katalog informacija Dv Zrno
Zahtjev za pristup informacijama


Zakon o zaštiti osobnih podataka uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba i nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u RH.
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Procedura prikupljanja i obrade osobnih podataka 
Uputa o pravima ispitanika
Privola roditelja za obradu i zaštitu osobnih podataka

Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zrno
Odluka o načinu uvida u neposredan rad Upravnog vijeća Djećjeg vrtića Zrno
Zahtjev za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća DV Zrno (prisustvo na sjednici)

DOKUMENTI TAJNIŠTVO
Statut DV Zrno

Pravilnik o kućnom redu DV Zrno

PLAN KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJČANIH OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA 
Plan klasifikacijskih oznaka DV Zrno za 2021 god.


Ispiši stranicu