Natječaji/zapošljavanje

ODGOJITELJ /ica - određeno vrijeme, zamjena za dugo bolovanje i rodiljni/poroidiljni dopust, 3 izvršitelja
ODGOJITELJ / ica  (dodatni odgojitelj/ica) , određeno vrijeme, 2 izvršitelja
TAJNIK/ca - neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj


POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - određeno vrijeme, do 31.08.2025. god., 7 izvršitelja
ODGOJITELJ/ica- NEODREĐENO VRIJEME, 3 izvršitelja


EKONOM/KA - VOZAČ/ICA - neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

POMOĆNI/A RADNIK/CA ZA NJEGU SKRB I PRATNJU - određeno vrijeme, 2 izvršitelja
ODGOJITELJ/ICA - određeno vrijeme, 3 izvršitelja
ODGOJITELJ/ICA - određeno vrijeme (do 31.08.2023 god.), 2 izvršitelja
Napomena uz sva objavljena slobodna radna mjesta:


Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.


Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ispiši stranicu