Natječaji

https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO_POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU_NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME_1.pdf


https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/ZAKLJUČAK O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA DJEČJEG VTIĆA ZRNO.pdf


https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO ODGAJATELJ_ICA, NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME.pdf


https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO EDUKACIJSKOG_E REHABILITATORA-ICE NA NEODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME.pdf


https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/REZULTATI NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO_POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU_NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME_2.pdf


https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/NATJEČAJ LOGOPED (m_ž), na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj.docx


ODLUKA O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA SA POMOĆNIM RADNIKOM ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU NA 60 DANA, PUNO RADNO VRIJEME_POVEĆAN OPSEG POSLAODLUKA O PONIŠTAJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO TAJNIK_ICA NA ODREĐENO, PUNO RADNO VRIJEME_1 IZVRŠITELJ

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA ZRNO

ODGOJITELJ/ICA- neodređeno vrijeme, 2 zvršitelja
ODGOJITELJ/ICA-određeno vrijeme, zamjena, 2 izvršitelja
POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU- određeno vrijeme, do 31.08.2025., 2 izvršitelja


ODGOJITELJ / ica  (dodatni odgojitelj/ica) , određeno vrijeme, 2 izvršitelja
TAJNIK/ca - neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj
POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU - određeno vrijeme, do 31.08.2025. god., 7 izvršitelja
ODGOJITELJ/ica- NEODREĐENO VRIJEME, 3 izvršitelja
EKONOM/KA - VOZAČ/ICA - neodređeno vrijeme, 1 izvršitelj

POMOĆNI/A RADNIK/CA ZA NJEGU SKRB I PRATNJU - određeno vrijeme, 2 izvršitelja
ODGOJITELJ/ICA - određeno vrijeme, 3 izvršitelja
ODGOJITELJ/ICA - određeno vrijeme (do 31.08.2023 god.), 2 izvršitelja
https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/Javni natječaj za ravnatelja_icu Dječjeg vrtića Zrno.pdf
https://vrtic-zrno.zagreb.hr/UserDocsImages/NN_Objava natječaja za izbor ravnatelja_ice Dječjg vrtića Zrno.pdfNATJEČAJ DOMAR - VOZAČ NA NEODREĐENO, 1 IZVRŠITELJ (m/ž)

NATJEČAJ ODGAJATELJICA NA NEODREĐENO, 10 IZVRŠITELJA (m/ž)
NATJEČAJ ODGAJATELJICA NA ODREĐENO, 2 IZVRŠITELJA (m/ž)
NATJEČAJ POMOĆNI KUHAR NA NEODREĐENO, 1 IZVRŠITELJ (m/ž)
NATJEČAJ KUHAR NA NEODREĐENO, 1 IZVRŠITELJ (m/ž)
NATJEČAJ TAJNIK NA ODREĐENO, 1 IZVRŠITELJ (m/ž)
NATJEČAJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR NA NEODREĐENO, 1 IZVRŠITELJ (m/ž)
NATJEČAJ ZA POMOĆNOG RADNIKA ZA POMOĆ, NJEGU I SKRB NA NEODREĐENO, 2 IZVRŠITELJA
NATJEČAJ DOMAR VOZAČ NEODREĐENO, 1 IZVRŠITELJ
NATJEČAJ SPREMAČICA NA NEODREĐENO, 2 IZVRŠITELJA (m/ž)
Napomena uz sva objavljena slobodna radna mjesta:


Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.


Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ispiši stranicu