Program "Djeca u prirodi" Grad mladih-Granešina-Zagreb za djecu u šestoj godini života

 

      Program „Djeca u prirodi“

Program "Djeca u prirodi" u Gradu mladih–Granešina-Zagreb nastao je temeljem odluke Skupštine Grada Zagreba, u sklopu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi djece predškolske dobi Grada Zagreba. Suglasnost za provedbu programa dalo je Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta, a nadležnost nad njegovom provedbom ima Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport. Neposredno provođenje Programa s djecom realiziraju odgojitelji Dječjeg vrtića Zrno uz podršku i koordinaciju dvije odgojiteljice Dječjeg vrtića I.B.Mažuranić (voditeljice i animatorice programa). Smještaj i prehrana djece u nadležnosti je Zagrebačkog holdinga, podružnica V. Nazor. Program financira Gradski ured za kulturu, obrazovanje i sport uz minimalnu participaciju roditelja. Program petodnevnog boravka u prirodi namijenjen je djeci u godini prije polaska u školu. 

 

           Više o koncepciji programa

Program "Djeca u prirodi" koncipiran je na način da djeca u neposrednom kontaktu s prirodom, aktivnim istraživanjem i učenjem, u suradnji s drugom djecom i odraslima, steknu vrijedna iskustva, znanja i vještine, razviju pozitivne emocije i stavove usmjerene na etički i ekološki način ponašanja i življenja u zajednici. Program omogućuje prirodno učenje djece o prirodi, u prirodi i za očuvanje prirode. On razvija ekološku osjetljivost djece i njihovu spremnost na praktično djelovanje jer omogućuje da djeca dožive i upoznaju prirodu, nauče je voljeti i cijeniti u svim njenim oblicima i otkriju kako je mogu zaštititi, očuvati i unaprijediti. Boravak djece u Gradu mladih i sudjelovanje u programu "Djeca u prirodi" omogućuju zadovoljavanje raznolikih potreba i interesa djece, zabavno učenje i stjecanje pozitivnih iskustava te potiču cjelovit razvoj djece kroz:

Djeca borave u kućicama (jedna skupina s dvadesetoro djece i dvije odgajateljice) koje su uređene poput obiteljskog doma. Imaju pet obroka koji se pripremaju prema vrtićkim normativima, a djeca objeduju u  "pravom restoranu". U prostoru "stare škole" uređeni  i opremljeni su:

 

 

 


Ispiši stranicu