Program predškole

 

Program se provodi u centralnom objektu vrtića Zrno u Kozari boku i u područnom objektu u Petruševcu.

Temeljem broja zaprimljenih zahtjeva roditelja tijekom upisnog roka komisija sukladno odredbama Držvanog pedagoškog standarda ustrojava odgojne skupine.   
Program Predškole temelji se na načelima humanističkog pristupa Programskog usmjerenja odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991.), Državnog - pedagoškog standarda, Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog djeteta (1991.) i Nacionalnom okvirnom kurikulumu (2010.).
Program Predškole obuhvaća zadaće vezane uz pripremu djeteta za daljnji život, istovremeno ne zanamerujući poticanje, razvijanje i usvajanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za daljnje školovanje.
 


Program realiziraju odgojiteljice s dugogodišnjim iskustvom rada u realizaciji Programa predškole. U provedbu programa uključeni su ravnateljica i stručni suradnici.
Provedba programa odvija se u prostoru vrtića koji je općom i didaktičkom opremom prostora primjeren dobi djeteta u šestoj godini života. Osim navedenog prostora djeca i odgojitelji Programa predškole koriste prostor terase, igrališta i dvorane sa pripadajućim sredstvima i opremom. Oprema i prostor svojom namjenom i funkcionalnošću primjerena je potrebama, interesu i razvojnim mogućnostma djece. Organizacija prostora je takva da djetetu omogućava aktivan odnos spram svega onoga što ga u institucionalnom kontekstu okružuje. 
 


Program predškole započinje s prvim listopadom tekuće godine i završava s 31. lipnjem. Prilikom realizacije Programa predškole slijede se periodi školskih praznika.
Program se odvija 2 x tjedno po 3 sata. U centralnom objektu 2 x tjedno u vremenskom periodu od 9 – 12 sati, a u područnom objektu 2 x tjedno u vremenskom periodu od 16 – 19 sati. Dio sati ostvaruje se u zajedničkim aktivnostima s djecom iz redovitog programa prilikom realizacije izleta, proslava, kazališnih predstava i sličnih događanja. 


Ispiši stranicu