Redoviti 10 satni program

Odvija se u poticajnom prostorno materijalnom okruženju za igru i učenje djece.

 

Smatramo da okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja. U stvaranju poticajnog okruženja polazimo od prirode učenja djeteta „Dijete uči čineći u zanimljivom kontekstu“.
Prostorno materijalno okruženje u svakoj našoj odgojnoj skupini uvelike ovisi o specifičnostima određene skupine djece,
ali i samom odgojitelju, tj. njegovom razumijevanju stvarnih potreba djeteta i cjelokupnom odgojno-obrazovnom pristupu.
Planiranje, organiziranje i stvaranje poticajnih prostorno-materijalnih uvjeta u vrtiću, temeljimo na kontinuiranom promišljanju slijedećih pitanja:

• Koje su stvarne potrebe djece?
• Kako djeca prirodno i najučinkovitije uče? 
• Kakvi uvjeti omogućuju djeci da zadovoljavaju svoje potrebe i uče na prirodan način?
• Koja je uloga odgojitelja u odgoju i učenju predškolskog djeteta?
• Što zanimljivo djeca mogu u određenom prostoru raditi?
• Kako konkretno ponuđene materijale mogu koristit?
• U kojoj mjeri ovako osmišljen prostor potiče ( ili onemogućava) učenje djeteta?

 

Prostore vrtića koje djeca koriste nudimo u obliku manjih centara.

 
 

    


 

Takvom organizacijom prostora poštujemo prirodnu potrebu grupiranja djece u manje skupine. Na taj način omogućujemo im razvijanje suradničkih odnosa, razmjenu ideja s ostalom djecom i odgajateljima, te pružamo prilike da pomažu jedna drugima i uče jedni od drugih. Kako bismo djeci omogućili da zadovolje potrebu za osamom nudimo im improvizirane kućice za igru i učenje.

                                                                                                                                                                                                                                   

   

 Odgajatelji i drugi sudionici odgojno-obrazovnog procesa tijekom dana odnosno godine kontinuirano stvaraju uvjete u kojima je dijete motivirano na učenje zbog vlastitog zanimanja i uživanja u aktivnostima koje je samo izabralo. Na taj način odgojitelji, kao nenametljivi „ suradnici“ u igri, djecu potiču na samostalnost, upornost, ovladavanje problemima kojima se bave, uvažavajući djecu kao aktivne i ravnopravne sudionike vrtićkog života.

 


Redovitim programom potičemo razvoj različitih kompetencija djece

 

Kontinuiranim istraživanjem , (samo) procjenom vlastite pedagoške prakse i njezinog utjecaja na dijete pokušavamo stvarati odgojno- obrazovni kontekst koji potiče razvoj različitih kompetencija djeteta. Nastojimo postići da se djeca u vrtiću osjećaju dobro i da pri tom imaju višestruke mogućnosti izbora aktivnosti. Stvaranjem kvalitetnih poticajnih materijala i kvalitetnim odgojno-obrazovnim pristupom odgojitelja, potičemo postepeni razvoj različitih kompetencija djece.

 

    Promatramo i dokumentiramo aktivnosti djece

 

 

Promatranje, dokumentiranje i razumijevanje djetetovih aktivnosti pomaže nam u svakodnevnim intervencijama u prostoru kako bi kvaliteta okruženja u kojem djeca borave potaknula razvoj: jezičnih, glazbenih, matematičkih, likovnih, tjelesnih, prirodnih i društvenih kompetencija.
Pomoću dokumentacije, odgojitelji i stručni suradnici raspravljaju o utjecaju pojedinih materijala na aktiviranje djetetovih potencijala i poticanju njegova cjelokupna razvoja. Nastojimo kontinuirano promišljati i pribavljati nove mogućnosti djetetova razvoja i time stalno podizati razinu i kvaliltetu sudjelovanja djece u aktivnostima. U svakodnevnom stvaranju poticajnog okruženja za igru i učenje djece jednako brinemo o jasličkoj i vrtićkoj djeci. Smatramo da je svaki dan djetinjstva dragocjen. Stoga nastojimo jaslice i vrtić razvijati u radosno i zanimljivo mjesto igre, istraživanja i učenja.

 

 

 

Roditelji su nam glavni saveznici u ostvarenju kvalitete cjelokupnog vrtićkog okruženja

 

 

 

Roditelji su nam nezaobilazni partneri ( zajedničkog ) učenja o djeci. Oni su glavni saveznici odgojitelja u ostvarenju kvalitete cjelokupnog vrtićkog življenja. Roditelje kontinuirano uključujemo u odgojno-obrazovni proces. Tijekom godine periodično im prezentiramo putem foto i video dokumentacije aktivnosti učenja i igre njihove djece . Na taj način omogućujemo roditelju bolje razumijevanje načina na koji njegovo dijete uči, dajući mu različite ideje i mogućnosti za druženje s djetetom kod kuće.

 

Razvijamo suradničke odnose djece i odraslih

 

 

 

Naš vrtić velika je i brižljiva obitelj koja živi i djeluje. Život u našoj velikoj obitelji znači ranopravnost i poštivanje svih njezinih članova ( velikih i malih). Živeći zajedno i gradeći suradničke odnose svakodnveno učimo kako razgovarati, pregovarati, dogovarati, pomagati i učiti jedni od drugih.

 

 

 


Ispiši stranicu