Naše osobitosti

Svakodnevno podržavamo i potičemo djetetov razvoj, odgoj i obrazovanje kvalitetnim življenjem u vrtiću. Kvalitetno življenje u vrtiću za nas znači istovremeno djelovanje na nekoliko razina:

Okruženje najsnažnije određuje kvalitetu iskustava djece rane dobi, a time i kvalitetu njihova učenja. Polazimo od prirode učenja djeteta, "Dijete uči čineći u zanimljivom kontekstu". Prostor organiziramo u manje centre aktivnosti u kojima svako dijete može zadovoljiti svoje potrebe i interese u skladu sa svojim razvojnim mogućnostima.


 

  


Kvalitetna organizacija prostora zahtijeva razumijevanje načina na koji djeca razmišljaju, što rade, što istražuju i kojim se strategijama rješavanja problema u svojim aktivnostima koriste.

 Aktivnosti djece dokumentiramo foto i video zapisima. Prikupljenu foto i video dokumentaciju o igri i učenju djece koristimo za osmišljavanje novih poticaja. Na roditeljskim sastancima  koristimo prikupljenu dokumetaciju u svrhu razmjene  međusobnih iskustava  o djeci  i poticanju njihova razvoja. Na taj način omogućujemo roditelju bolje razumijevanje načina na koji njegovo dijete uči, gradeći zajedno širu sliku o djetetu.

U fleksibinoj organizaciji vremena  igre djeteta u vrtiću  nema strogo definiranog redoslijeda aktivnosti, vremena i duljine spavanja...

Živeći zajedno, gradeći kvalitetne suradničke odnose, svakodnevno učimo kako razgovarati, pregovarati, dogovarati, pomagati i učiti jedni od drugih. Naš vrtić velika je i brižljiva obitelj, a život u našoj velikoj obitelji znači ravnopravnost i poštivanje svih njenih članova.

 

 Naš profesionalni razvoj nužno podrazumijeva kontinuirane promjene. Otvorenost za promjene stvara nam prilike za propitivanje vlastitih uvjerenja, stavova i načina razmišljanja...

 

 


Ispiši stranicu