Vrtićka pravila - dužnosti, prava i obveze roditelja

Roditelj je dužan:
 
Odvoditi osobno djecu ili organizirati pratnju djeteta od strane opunomoćene punoljetneosobe.

Prilikom dovođenja i odvođenja djeteta, roditelj ili opunomoćena osoba obavezna je javiti se odgojitelju.

Nakon ulaska i izlaska iz vrtića zatvarati ulazna vrata dvorišta vrtića i zgrade vrtića.

Prilikom preuzimanja djeteta preuzeti nadzor nad djetetom.

Dati pravovremenu i istinitu informaciju o potrebama djeteta koje su bitne za njegovu sigurnost i zdravlje tijekom boravka u vrtiću.

Odgojitelja odgojne skupine izvijestiti o razlozima izostanka djeteta iz vrtića. Ukoliko je razlog bolest djeteta – zvati odgajatelja u vremenu od 11.00 do 14.00 sati.

Kada iz opravdanih razloga roditelj treba dovesti dijete u vrtić iza 9.00 sati ili preuzeti dijete prije 14.30 sati potrebno je unaprijed obavijestiti odgojitelja.

Nakon zaključenog bolovanja djeteta obavezno je donijeti liječničku ispričnicu.

Dati suglasnost svojim potpisom u slijedećim situacijama: 

• Odlasci djece na izlete, ljetovanja...
• Fotografiranje i snimanje djece
• Vožnja djece organiziranim prijevozom


Roditelj ima pravo:
• Biti informiran o organizaciji rada i programima u vrtiću.
• Pratiti razvoj i napredovanje svog djeteta u suradnji s odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića.
• Tražiti pomoć stručnog tima.
• U dogovoru s odgojiteljima boraviti u vrtiću u skladu s potrebama djeteta.



Roditelj ima obvezu:
• Poštivati potpisani ugovor o pružanju usluga dječjeg vrtića te se pridržavati zajedničkih dogovora i pravila.
• Odazvati se na suradnju po pozivu odgojitelja ili pozivu stručnog tima.
• Odazivati se na roditeljske sastanke.
• Redovito uplaćivati utvrđeni iznos sudjelovanja roditelja u cijeni programa.
• Prilikom ispisa djeteta iz vrtića roditelj je dužan osobno ispisati dijete.

 

Ispiši stranicu