Ispisi

ISPIS DJETETA IZ VRTIĆA

Ispis djeteta vrši se u računovodstvu Vrtića.
Za ispis je potrebno, najkasnije 15 dana prije datuma ispisa, podmiriti sve financijske obveze na koje su se roditelji obvezali putem potpisanih Ugovora.
Potrebno je dostaviti potvrdu o izvršenoj uplati, putem e-maila, osobno ili faksa, nakon čega se ispunjava obrazac Zahtjev za ispis.

Kod djece koja polaze u školu, važno je to, ako roditelj ne ispiše dijete i ne podmiri sve obveze, Dječji vrtić neće biti u mogućnosti izdati Potvrdu o pohađanju (zakonski obaveznog) programa predškole koja je potrebna pri upisu u prvi razred osnovne škole.

NAPOMENA: Ispunjen i vlastoručno potpisan zahtjev od strane roditelja / skrbnika se skeniran šalje na e-mail adresu vrtića


Zahtjev za ispis iz Dječjeg vrtića Zrno

Ispiši stranicu