Program rada s darovitom djecom u redovnim odgojnim skupinama

 Program rada temeljimo na:

 
Darovita djeca, zbog razvojnih specifičnosti, iziskuju prilagođavanje programa  individualnim karakteristikama te djece. Nužno im je osigurati prikladan pristup i poticajnu okolinu (materijali, igre i aktivnosti koji potiču dječji interes) kako bi mogla proširiti svoje iskustvo i znanje. U svakodnevnom radu polazimo od onoga što je za dijete aktualno, što izaziva dječju znatiželju i čime je dijete zaokupljeno. Taj zahtjev vrijedi za svu djecu, a u slučaju potencijalno darovitih, rano otkrivanje darovitosti i odgovarajući odgojno - obrazovni program otvara nam  mogućnost da dijete produktivno ostvari svoje potencijale i iskaže svoju darovitost.

Redoviti program u našem Vrtiću karakteriziran je pažljivo osmišljenim, bogatim i stimulirajućim prostorno-materijalnim okruženjem. Praćenje interesa djeteta, njegovih razvojnih mogućnosti te potreba doprinosi kontinuiranom bogaćenju okruženja kako bi se djeci omogućilo stjecanje, odnosno konstruiranje znanja i razvoj potencijala.
 
Posebni program predškolskog odgoja i naobrazbe za darovitu djecu u našem Vrtiću ostvaruje se kao prošireni redoviti program koji je prilagođen djetetovim izraženim interesima, sklonostima i sposobnostima, a ostvaruje se  u redovitom programu.
 
Cilj nam je  ovim programom uvažiti  specifične interese djece, omogućiti  im da ih zadovolje i prodube, te  im  osigurati  odgoj i obrazovanje u vrtiću   koje će  maksimalno poticati razvoj njihovih potencijala.
 
 
 


Ispiši stranicu