KAKO JOŠ MOŽETE POMOĆI DJETETU U PRIPREMI ZA ŠKOLU

 
Vjerujemo da je važno posvetiti vrijeme prelasku djeteta iz vrtića u školu.

Istraživanja pokazuju da priprema za školu nije nešto na što treba čekati do polaska djeteta u  predškolsku skupinu, već  da ona počinje znatno ranije,  rođenjem djeteta, pa tako priprema djece za školu kreće već od jaslica.

Djeca znanje, vještine i navike potrebne za školu stječu i od roditelja i odgojitelja. Djeca mogu  mnogo toga u svruhu priprema za školu naučiti  i kod kuće uz mame, tate, braću, sestre, djedove, bake. Neka opća znanja, vještine vođenja razgovora i rješavanja problema uče se i u obiteljskom okruženju.


Neka vam naše upute pomognu da te vještine unaprijedite i usavršite, tako da ih i vi i vaše dijete možete lakše napređivati tijekom školovanja.

Nadamo se da će vam koristiti naše  ideje o tome što još možete učiniti  kako bi pomogli djetetu u pripremi za školu.
  
 

Ispiši stranicu